Narystė klube


Klubo nariai gali:

  • rinkti ir būti renkamais į klubo valdymo ir kontrolės organus;
  • teikti pasiūlymus dėl KTK veiklos, gauti informaciją apie klubo veiklą, dalyvauti joje;
  • dalyvauti KTK vykdomuose renginiuose, nustatyta tvarka naudotis jo teikiamomis paslaugomis;
  • steigti struktūrinius padalinius, kurių sudėtis – ne mažiau trys klubo nariai.