Apie mus

Kas yra Kauno turistų klubas

 • Kauno turistų klubas, toliau – KTK, yra savarankiška visuomeninė organizacija.
 • KTK yra organizacinis, turistinių – sportinių bei sveikatingumo renginių ir kelionių organizavimo centras mieste.
 • KTK yra juridinis asmuo, tęsiantis 1953m. įkurto turistų klubo veiklą, turintis savo simboliką.
 • KTK veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR visuomeninių organizacijų įstatymu, kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir KTK įstatais.
 • Prie KTK veikia šie struktūriniai padaliniai, neturintys juridinio asmens teisių:
  • įkurtas Kauno jaunimo turistų klubas “SAKALAS”.
  • įkurtas Kauno keliautojų kultūros klubas “ĄŽUOLYNAS”.
  • 1992 m. įkurtas vandenininkų klubas “UPINIS”.
 • KTK gali jungtis į federacijas, sąjungas, asociacijas.
 • KTK adresas: Sodų g. 26, LT-45264 Kaunas.
 • Telefonas-faksas (8 37) 551 423.
 • paštas ktk@balpol.lt